História predajov pred Duskwood

Návrat do menu História feedbackov

Dátum Hodnotenie Predávajúci Kupujúci Komentár kupujúceho Úkon