GreedFall

Diskusiu 'Trofeje' začal Lukáš Lehocký, 3 Sep 2019.

Tagy:
 1. Lukáš Lehocký

  Lukáš Lehocký
  Expand Collapse
  Administrator
  Člen Vedenia Administrator Moderator Redaktor

  Registroval sa:
  2 Máj 2010
  Príspevkov:
  8 225
  Páči sa:
  11 404
  GreedFall trofeje

  GreedFall.jpg

  :bronze: 50 :silver: 7 :gold: 1 :platinum: 1  :platinum: Trophy Platinum
  Earn all GreedFall trophies
  (Získaj všetky GreedFall trofeje)

  :gold: :hidden: A better world
  You have managed to reconcile all the factions and restore balance
  (Urovnaj spor medzi všetkými frakciami a obnov rovnováhu)

  :silver: A passion for extreme
  Complete the game in extreme mode
  (Dokonči hru v extrémnom režime)

  :silver: :hidden: Missed coup
  You prevented the Coin Guard from attempting a coup
  (Zabráň garde v pokuse o prevrat)

  :silver: :hidden: All for one, one for all!
  You managed to unite all factions against Constantin
  (Spoj všetky frakcie proti Constantinovi)

  :silver: :hidden: Back to the roots
  You have decided to abandon the old continent to its sad fate
  (Opusti starý kontinent s jeho smutným osudom)

  :silver: :hidden: A big step towards peace
  You have chosen balance, but you miss some of your allies
  (Vyber si rovnováhu a strať niekoľko spojencov)

  :silver: :hidden: Island for sale
  You have favoured the old world at the expense of your roots
  (Uprednostni starý svet na úkor svojich koreňov)

  :silver: :hidden: New gods
  You have become one of the new deities of the island alongside Constantin
  (Staň sa spolu s Constantinom jedným z nových božstiev ostrova)

  :bronze: Serve to convince
  Complete 20 secondary quests
  (Dokonči 20 sekundárnych úloh)

  :bronze: Friendship above all
  Finish all companion quests
  (Dokonči všetky sprievodné úlohy)

  :bronze: Guardian of love
  Be in a relationship with Kurt
  (Buď vo vzťahu s Kurtom)

  :bronze: Minundhanem
  Be in a relationship with Siora
  (Buď vo vzťahu so Siorou)

  :bronze: Love and botany
  Be in a relationship with Aphra
  (Buď vo vzťahu s Aphrou)

  :bronze: Love and the sea
  Be in a relationship with Vasco
  (Buď vo vzťahu s Vascom)

  :bronze: Arena Excellence
  Succeed in all the challenges of the arena
  (Uspej vo všetkých výzvach arény)

  :bronze: Carants
  Have a good reputation with the natives
  (Maj dobrú povesť u domorodcov)

  :bronze: Thélème's chosen
  Have a good reputation with Thélème
  (Maj dobrú povesť u Thélème)

  :bronze: Favoured with the Bridge Alliance
  Have a good reputation with the Bridge Alliance
  (Maj dobrú povesť u Bridge Alliance)

  :bronze: Explorer
  Find and set all camp fires
  (Nájdi a zapáľ oheň vo všetkých kempoch)

  :bronze: Melee virtuoso
  Do damage 500 times with a melee weapon
  (Spôsob zranenie zbraňou na blízky boj 500 krát)

  :bronze: War mage
  Do damage 500 times with an offensive spell
  (Spôsob zranenie útočným kúzlom 500 krát)

  :bronze: Musketeer
  Do damage 300 times with shots
  (Spôsob zranenie strelami 300 krát)

  :bronze: Deceitful
  Do damage 200 times with traps
  (Spôsob zranenie pascami 200 krát)

  :bronze: Poisoning artist
  Poison enemies 100 times
  (Otráv nepriateľov 100 krát)

  :bronze: Another sip?
  Use 50 potions
  (Použi 50 lektvarov)

  :bronze: Shadow blade
  Use your assassination skills 30 times
  (Použi svoje vraždiace schopnosti 30 krát)

  :bronze: Hunting with hounds
  Hunt 20 animals
  (Ulov 20 zvierat)

  :bronze: The monsters' nightmare
  Kill 600 monsters
  (Zabi 600 netvorov)

  :bronze: Coercive diplomacy
  Kill 300 humans
  (Zabi 300 ľudí)

  :bronze: Full pockets
  Empty 100 containers
  (Vyprázdni 100 kontajnerov)

  :bronze: Curiosity cabinet
  Collect ingredients 200 times
  (Pozbieraj ingrediencie 200 krát)

  :bronze: Worthy of legends
  Acquire a legendary item
  (Získaj legendárny predmet)

  :bronze: In the footsteps of the masters
  Unlock a new skill
  (Odomkni novú zručnosť)

  :bronze: The art of war
  Unlock all the warrior skills
  (Odomkni všetky zručnosti bojovníka)

  :bronze: Incomparable technique
  Unlock all Technical skills
  (Odomkni všetky technické zručnosti)

  :bronze: Magical perfection
  Unlock all Magic skills
  (Odomkni všetky magické zručnosti)

  :bronze: Full of talent
  Allocate a new talent point
  (Prideľ nový bod talentu)

  :bronze: Expertise
  Unlock the 3 levels of a talent
  (Odomkni tri úrovne talentu)

  :bronze: Cat burglar
  Pick 20 locks
  (Odomkni 20 zámkov)

  :bronze: Artisan
  Craft 10 equipment improvements
  (Vyrob 10 vylepšení vybavenia)

  :bronze: Alchemist
  Craft 10 alchemical elements
  (Vyrob 10 alchymistických prvkov)

  :bronze: On the path to power
  Allocate a new attribute point
  (Prideľ nový bod atribútu)

  :bronze: In search of perfection
  Unlock the 5 levels of an attribute
  (Odomkni päť úrovní atribútu)

  :bronze: :hidden: All sails set!
  You have finally taken the path to Teer Fradee
  (Vydaj sa na cestu do Teer Fradee)

  :bronze: :hidden: The Prince's secrets
  You have discovered the secret of the Congregation and your origins
  (Objav tajomstvo kongregácie a svoj pôvod)

  :bronze: :hidden: Betrayal in blood
  You had to kill the friend who betrayed you
  (Zabi priateľa, ktorý ťa zradil)

  :bronze: :hidden: In the name of the Enlightened
  You have decided to save Thélème from the Guard's coup
  (Zachráň Thélème pred prevratom gardy)

  :bronze: A preserved Alliance
  You have decided to save the Alliance from the Guard's coup
  (Zachráň Alianciu pred prevratom gardy)

  :bronze: :hidden: Waterproof
  You have passed Glendan's test
  (Prejdi Glendanovým testom)

  :bronze: :hidden: Outside the stone prison
  You have freed Constantin from the claws of Vinbarr
  (Osloboď Constantina z pazúrov Vinbarra)

  :bronze: :hidden: Influence game
  You have influenced the election to make your favourite become high-king.
  (Ovplyvni voľby, aby sa tvoj obľúbenec stal kráľom.)

  :bronze: :hidden: En on míl frichtimen
  You entered the shrine and spoke to En on míl frichtimen
  (Vstúp do svätyne a hovor s Enom o míl frichtimen)

  :bronze: :hidden: Something is rotten
  You have discovered Constantin's actions
  (Objav Constantinove činy)

  :bronze: :hidden: Master of the woods
  Kill a Wood Guardian
  (Zabi Strážcu lesa)

  :bronze: :hidden: King of the peaks
  Kill a Mountain Guardian
  (Zabi Strážcu hory)

  :bronze: :hidden: Swamp creature
  Kill a Swamp Guardian
  (Zabi Strážcu močiara)

  :bronze: :hidden: The wrecker
  Kill a Beach Guardian
  (Zabi Strážcu pláže)

  :bronze: :hidden: The legend of the plains
  Kill a Plains Guardian
  (Zabi Strážcu pláne)
   

Zdielať túto stránku