Death Stranding

Diskusiu 'Trofeje' začal Lukáš Lehocký, 7 Nov 2019.

 1. Lukáš Lehocký

  Lukáš Lehocký
  Expand Collapse
  Administrator
  Člen Vedenia Administrator Moderator Redaktor

  Registroval sa:
  2 Máj 2010
  Príspevkov:
  8 217
  Páči sa:
  11 402
  Death Stranding trofeje

  ds.jpg

  :bronze: 59 :silver: 2 :gold: 1 :platinum: 1  :platinum: Greatest of Great Deliverers
  Obtained all Death Stranding trophies.
  (Získaj všetky Death Stranding trofeje.)

  :gold: Growth of a Legend
  Complete 20 premium deliveries with an evaluation of "Legend of Legends" in all categories.
  (Dokonči 20 prémiových doručení s hodnotením "Legend of Legends" vo všetkých kategóriách.)

  :silver: Best Beloved
  Reach the maximum connection level with all facilities.
  (Dosiahni maximálnu úroveň spojenia so všetkými zariadeniami.)

  :silver: :hidden: Thanks for Everything
  Complete Episode 14: Lou.
  (Dokonči 14. epizódu: Lou.)

  :bronze: Everyday Delivery
  Complete a standard order.
  (Dokonči štandardnú objednávku.)

  :bronze: Deliveries Done
  Complete 36 standard orders.
  (Dokonči 36 štandardných objednávok.)

  :bronze: Birth of a Legend
  Complete 10 premium deliveries with an evaluation of "Legend" or "Legend of Legends" in every single category.
  (Dokonči 10 prémiových doručení s hodnotením "Legend" alebo "Legend of Legends" vo všetkých kategóriách.)

  :bronze: A Helping Hand
  Issue your first supply request.
  (Zadaj prvú žiadosť o zásoby.)

  :bronze: The Automation Revolution
  Complete a standard order with a delivery bot.
  (Dokonči štandardnú objednávku pomocou doručovacieho bota.)

  :bronze: Apprentice Builder
  Build your first structure (signs, ladders, and climbing anchors also count.)
  (Postav svoju prvú stavbu (značky, rebríky a lezecké kotvy sa tiež počítajú.))

  :bronze: Master Builder
  Build at least one of every type of structure (including signs, ladders, and climbing anchors.)
  (Postav aspoň jednu stavbu každého typu (vrátane značiek, rebríkov a lezeckých kotiev.))

  :bronze: Well Connected
  Reach connection level three with a facility.
  (Dosiahni tretiu úroveň spojenia so zariadením.)

  :bronze: Good Samaritan
  Deliver your first piece of lost cargo.
  (Doruč svoj prvý kus strateného nákladu.)

  :bronze: Giver of Gifts
  Make your first donation of weapons, equipment, etc.
  (Prvý krát daruj zbrane, vybavenie atď.)

  :bronze: The Post Guides the Present
  Read 100 mails.
  (Prečítaj si 100 mailov.)

  :bronze: The Past Guides the Present
  Read 100 interviews.
  (Prečítaj si 100 rozhovorov.)

  :bronze: Childminder
  Reach maximum connection level with BB.
  (Dosiahni maximálnu úroveň spojenia s BB.)

  :bronze: A Baby Blessing
  Get a Like from BB.
  (Dostaň lajk od BB.)

  :bronze: Prominent Porter
  Reach Grade 10 in any delivery evaluation category.
  (Dosiahni desiatu úroveň v akejkoľvek kategórii hodnotenia doručenia.)

  :bronze: Catcher Crusher
  Defeat a Catcher.
  (Poraz Lapača.)

  :bronze: Snooze 'n' Soothe
  Heal by sleeping for the first time.
  (Prvý krát sa vylieč spánkom.)

  :bronze: Hooked on Delivering!?
  Deliver 700 items of cargo.
  (Doruč 700 kusov nákladu.)

  :bronze: Pumped Porter
  Deliver 3,000 kg of cargo.
  (Doruč 3,000 kg nákladu.)

  :bronze: Well-Traveled
  Travel 80 km and complete an order.
  (Prejdi 80 km a dokonči objednávku.)

  :bronze: Rest In Pieces
  In a BT area, cut an umbilical cord for the first time without the BT noticing.
  (V BT oblasti prerež pupočnú šnúru prvý krát bez toho, aby si to BT všimol.)

  :bronze: Any Porter in a Storm
  Trade with another porter for the first time.
  (Sprav obchod s iným kuriérom po prvý krát.)

  :bronze: A Shout in the Dark
  Send a shout out and have it returned for the first time.
  (Po prvý krát zavolaj a vypočuj si odpoveď.)

  :bronze: Public Service Porter
  Dispose of chiralium-contaminated cargo in the crater lake for the first time.
  (Zbav sa chiráliom kontaminovaného nákladu v kráterovom jazere po prvý krát.)

  :bronze: Trail-Blazer
  Upgrade all types of structure to the maximum level.
  (Vylepši všetky typy stavieb na maximálnu úroveň.)

  :bronze: All Roads Lead to the UCA
  Complete your first road.
  (Dokonči svoju prvú cestu.)

  :bronze: Building Bridges
  Reach Bridge Link Grade 1.
  (Dosiahni hodnotenie 1 za premostenie.)

  :bronze: Homo Faber
  Fabricate all available weapons and equipment.
  (Vyrob všetky dostupné zbrane a vybavenie.)

  :bronze: :hidden: Delivering Is What I Do
  Complete the prologue: Porter.
  (Dokonči prológ: Porter.)

  :bronze: :hidden: Rebuilding America
  Complete Episode 1: Bridget.
  (Dokonči 1. epizódu: Bridget.)

  :bronze: :hidden: We Need You
  Complete Episode 2: Amelie.
  (Dokonči 2. epizódu: Amelie.)

  :bronze: :hidden: I Won't Break
  Complete Episode 3: Fragile.
  (Dokonči 3. epizódu: Fragile.)

  :bronze: :hidden: BB...
  Complete Episode 4: Unger.
  (Dokonči 4. epizódu: Unger.)

  :bronze: :hidden: We're Whole Again
  Complete Episode 5: Mama.
  (Dokonči 5. epizódu: Mama.)

  :bronze: :hidden: BBs: A Bridge Between This World and the One Beyond
  Complete Episode 6: Deadman.
  (Dokonči 6. epizódu: Deadman.)

  :bronze: :hidden: "BB"
  Complete Episode 7: Clifford.
  (Dokonči 7. epizódu: Clifford.)

  :bronze: :hidden: Sixty Deaths and Sixty Births in a Day
  Complete Episode 8: Heartman.
  (Dokonči 8. epizódu: Heartman.)

  :bronze: :hidden: The Particle of God
  Complete Episode 9: Higgs.
  (Dokonči 9. epizódu: Higgs.)

  :bronze: :hidden: I'm Your Die-Hardman
  Complete Episode 10: Die-Hardman.
  (Dokonči 10. epizódu: Die-Hardman.)

  :bronze: :hidden: Bring Back My Baby
  Complete Episode 11: Clifford Unger.
  (Dokonči 11. epizódu: Clifford Unger.)

  :bronze: :hidden: She's waiting for you on the Beach.
  Complete Episode 12: Bridges.
  (Dokonči 12. epizódu: Bridges.)

  :bronze: :hidden: Thank You, Sam
  Complete Episode 13: Sam Strand.
  (Dokonči 13. epizódu: Sam Strand.)

  :bronze: :hidden: A New Day for the UCA
  Connect your first new affiliate to the UCA.
  (Pripoj svojho prvého nového člena k UCA.)

  :bronze: :hidden: In Sam We Trust
  Connect all facilities to the UCA.
  (Pripoj všetky zariadenia k UCA.)

  :bronze: :hidden: Like and Be Liked
  Give your first Like.
  (Daj svoj prvý lajk.)

  :bronze: :hidden: The People's Porter
  Reach a total of 2,400 Likes on the Results Screen.
  (Dosiahni celkovo 2,400 lajkov na výslednej obrazovke.)

  :bronze: :hidden: The World's Most Popular Porter
  Reach a total of 50,000 Likes on the Results Screen.
  (Dosiahni celkovo 50,000 lajkov na výslednej obrazovke.)

  :bronze: :hidden: Chiral Crafter
  Recycle chiral crystals for the first time.
  (Recykluj chirálne kryštály po prvý krát.)

  :bronze: :hidden: A Thirst for Knowledge
  Restore your first memory chip.
  (Obnov svoj prvý pamäťový čip.)

  :bronze: :hidden: Fount of Knowledge
  Restore all memory chips.
  (Obnov všetky pamäťové čipy.)

  :bronze: :hidden: The Custom Kid
  Acquire your first piece of customization data.
  (Získaj svoju prvú časť údajov pre úpravy.)

  :bronze: :hidden: Soak and Sigh
  Take your first hot spring bath.
  (Daj si svoj prvý kúpeľ v horúcom prameni.)

  :bronze: :hidden: Pathfinder
  Help porters through a MULE or terrorist area for the first time.
  (Pomôž kuriérom prejsť cez oblasť zlodejov alebo teroristov po prvý krát.)

  :bronze: :hidden: Great Deliverer
  Reach Grade 60 in all delivery evaluation categories.
  (Dosiahni šesťdesiatu úroveň vo všetkých kategóriách hodnotenia doručenia.)

  :bronze: :hidden: God Particle Go-Getter
  Find Higgs's home.
  (Nájdi Higgsov domov.)

  :bronze: :hidden: Sleep Tight, Little BB
  Soothe a crying BB and stop the crying for the first time.
  (Upokoj plačúce BB a zastav plač po prvý krát.)

  :bronze: :hidden: I Couldn't Hold it In!
  Pee outside for the first time.
  (Vymoč sa vonku po prvý krát.)

  :bronze: :hidden: Soothing Sounds
  Use the music player for the first time.
  (Použi hudobný prehrávač po prvý krát.)
   

Zdielať túto stránku