Concrete Genie

Diskusiu 'Trofeje' začal Lukáš Lehocký, 7 Okt 2019.

 1. Lukáš Lehocký

  Lukáš Lehocký
  Expand Collapse
  Administrator
  Člen Vedenia Administrator Moderator Redaktor

  Registroval sa:
  2 Máj 2010
  Príspevkov:
  8 225
  Páči sa:
  11 404
  Concrete Genie trofeje

  cg.jpg

  :bronze: 45 :silver: 8 :gold: 2 :platinum: 1  :platinum: The Artist of Denska
  Known as "the street artist who brought Denska back to life".
  (Buď známy ako "pouličný umelec, ktorý priviedol Denska späť k životu.")

  :gold: Perfectly Restored
  Collect all the pages in the Sketchbook.
  (Získaj všetky stránky zo skicára.)

  :gold: :hidden: Fresh Start
  Break the cycle of bullying and make new friends.
  (Preruš cyklus šikany a sprav si nových priateľov.)

  :silver: Art Gallery
  Collect all the Landscape pages.
  (Pozbieraj všetky stránky krajinky.)

  :silver: Memories Restored
  Find and finish all the Billboards
  (Nájdi a dokonči všetky billboardy.)

  :silver: Capture the Moments
  Complete all the Genie Moments sketches.
  (Dokonči všetky náčrty momentov s džinmi.)

  :silver: Luna's Secret
  Find Luna's secret under the Lighthouse.
  (Nájdi Lunine tajomstvo pod majákom.)

  :silver: :hidden: Just Like Old Times
  Finish the Masterpiece at the Fishing Port.
  (Dokonči majstrovské dielo v rybárskom prístave.)

  :silver: :hidden: Power's Back!
  Finish the Masterpiece at the Hydroelectric Plant.
  (Dokonči majstrovské dielo vo vodnej elektrárni.)

  :silver: :hidden: Water's Clear!
  Finish the Masterpiece in the Waterways.
  (Dokonči majstrovské dielo vo vodných kanáloch.)

  :silver: :hidden: The Curse is Lifted
  Save the Dark Alpha Genie in the Cave.
  (Zachráň temného alpha džina v jaskyni.)

  :bronze: Something New!
  Collect your first flying Landscape page.
  (Nájdi svoju prvú letiacu stránku krajinky.)

  :bronze: Choices, Choices
  Collect 5 flying Genie Body or Feature pages.
  (Nájdi päť letiacich stránok s telom džina alebo prvkom.)

  :bronze: Stunning Landscape
  Collect all the Landscape pages in a level.
  (Pozbieraj všetky stránky s krajinkou v úrovni.)

  :bronze: Every Possible Look
  Collect all the Genie Body and Feature pages in a level.
  (Nájdi všetky stránky s telom džina alebo prvkom v úrovni.)

  :bronze: Colorful Companion
  Bring your first biped Genie to life.
  (Priveď svojho prvého dvojnohého džina k životu.)

  :bronze: Dog? Cat? Draaaaagon?
  Bring your first quadruped Genie to life.
  (Priveď svojho prvého štvornohého džina k životu.)

  :bronze: All Ears
  Attach Ears to a Genie.
  (Pridaj uši na džina.)

  :bronze: Fa-Fa-Fa-Fashion!
  Attach more than 5 different Features to a Genie.
  (Pridaj viac ako päť rozdielnych prvkov na džina.)

  :bronze: Besties
  Wave to your Genie more than 3 times.
  (Zamávaj svojmu džinovi viac ako tri krát.)

  :bronze: High Five!
  High-five your Genie after scoring a basket.
  (Tľapni si so svojím džinom po tom ako hodíš kôš.)

  :bronze: Karaoke Night!
  Hear your Genie sing.
  (Počuj svojho džina spievať.)

  :bronze: Peekaboo!
  Play Peekaboo with your Genie and get Peekabooed.
  (Zahraj sa so svojím džinom na schovávačku a buď nájdený.)

  :bronze: Om Nom Nom Nom
  Watch a Genie throw an Apple to another Genie.
  (Sleduj džina ako hodí jablko na iného džina.)

  :bronze: My Happy Place
  Sit by the Campfire with your Genie.
  (Poseď si pri ohni so svojím džinom.)

  :bronze: Weeeeeeeeeeee!
  Watch your Genie run away with a Kite or a Pinwheel.
  (Sleduj svojho džina ako beží so šarkanom alebo veterníkom.)

  :bronze: Feel the Thunder
  Scare or delight your Genie with a Lightning strike.
  (Vystraš alebo poteš svojho džina bleskom.)

  :bronze: Is It Raining?
  Watch your Genie hide under an Umbrella Plant.
  (Sleduj ako sa tvoj džin skryje pod dáždnikovou rastlinou.)

  :bronze: Anyone There?
  Watch your Genie talk into a Storm Lily.
  (Sleduj svojho džina ako rozpráva do ľalie.)

  :bronze: Don't Eat Me!
  Watch your Genie get scared by a Venus Fly Trap.
  (Sleduj svojho džina ako ho vystraší mäsožravá rastlina.)

  :bronze: Carried Away
  Watch your Genie fly up with a Balloon.
  (Sleduj svojho džina ako vzlietne s balónom.)

  :bronze: Sugar Rush!
  Watch your Genie run around after eating a Storm Vine Fruit or a Mushroom Vine Fruit.
  (Sleduj svojho džina ako behá naokolo po tom, ako zje Storm Vine Fruit alebo Mushroom Vine Fruit.)

  :bronze: Chillaxing
  Watch your Genie sit on top of an Iceberg.
  (Sleduj svojho džina ako sedí na vrchole ľadovca.)

  :bronze: Frozen Treat
  Watch your Genie try to eat snowflakes.
  (Sleduj svojho džina ako sa snaží jesť snehové vločky.)

  :bronze: In the Zone
  Paint for 3 minutes without leaving paint mode.
  (Maľuj tri minúty bez toho, aby si opustil režim maľovania.)

  :bronze: Starchild
  Paint a total of 20 streams of Stars.
  (Namaľuj celkovo 20 línií hviezd.)

  :bronze: Pyromaniac
  Paint more than 10 Campfires in a row.
  (Namaľuj viac ako 10 táborákov po sebe.)

  :bronze: What Does It Mean?
  Paint a Double Rainbow.
  (Namaľuj dvojitú dúhu.)

  :bronze: Lunatic
  Paint more than 10 Moons in a row.
  (Namaľuj viac ako 10 mesiacov po sebe.)

  :bronze: Festival Time!
  Paint a total of 30 Mushroom Vines.
  (Namaľuj celkovo 30 popínavých húb.)

  :bronze: Snow Season
  Paint a total of 20 Blackbirches.
  (Namaľuj celkovo 20 briez.)

  :bronze: Free Style
  Paint in all the Free Paint levels.
  (Maľuj vo všetkých úrovniach s možnosťou voľného maľovania.)

  :bronze: Living Photo
  Use the replay feature in the Photo Mode.
  (Použi funkciu záznamu vo foto režime.)

  :bronze: I'm Back!
  Continue painting after the game is finished.
  (Pokračuj v maľovaná aj po dokončení hry.)

  :bronze: Stories of Denska
  Read all the newspapers.
  (Prečítaj si všetky novinové články.)

  :bronze: Faded Memories
  Find and finish your first Billboard.
  (Nájdi a dokonči svoj prvý billboard.)

  :bronze: A Secret Moment
  Complete your first Genie Moments sketch.
  (Dokonči svoj prvý náčrt momentu s džinom.)

  :bronze: :hidden: Luna's Apprentice
  Finish your first painting in the Lighthouse.
  (Dokonči svoju prvú maľbu v majáku.)

  :bronze: :hidden: Let the Light Shine
  Turn on the Lighthouse beacon.
  (Zapni svetlo na majáku.)

  :bronze: :hidden: Forced to Fight
  Defeat all the Minions in the Lighthouse.
  (Poraz všetkých prisluhovačov v majáku.)

  :bronze: :hidden: "The name's Ash"
  Save Zack and the Dark Fire Genie at the Fishing Port.
  (Zachráň Zacka a temného ohnivého džina v rybárskom prístave.)

  :bronze: :hidden: Doing the Right Thing
  Save Chuck, Janie and the Dark Electric Genies at the Hydroelectric Plant.
  (Zachráň Chucka, Janie a temných elektrických džinov vo vodnej elektrárni.)

  :bronze: :hidden: "I made a promise..."
  Save Beatrice and the Dark Wind Genies in the Waterways.
  (Zachráň Beatrice a temných vzdušných džinov vo vodných kanáloch.)
  DLC VR Trophies trofeje

  ( :bronze: 3 :silver: 0 :gold: 0 :platinum: 0)

  :bronze: Helloooo!
  Wave at Splotch.
  (Zamávaj na Škvrnku.)

  :bronze: Musical Genius
  Paint Wind on 6 or more Pipe Organ Plants in one stroke.
  (Namaľuj vietor na šesť alebo viac varhanových rastlinách jednom ťahu.)

  :bronze: Crystal Artist
  Paint Crystals in The Crystal Meadow.
  (Namaľuj kryštály na Kryštálovej lúke.)
   

Zdielať túto stránku