Assassin’s Creed Odyssey

Diskusiu 'Trofeje' začal Lukáš Lehocký, 22 Sep 2018.

 1. Lukáš Lehocký

  Lukáš Lehocký
  Expand Collapse
  Administrator
  Člen Vedenia Administrator Moderator Redaktor

  Registroval sa:
  2 Máj 2010
  Príspevkov:
  8 217
  Páči sa:
  11 402
  Assassin’s Creed Odyssey trofeje

  Assassin’s Creed Odyssey.jpg

  :bronze: 75 :silver: 15 :gold: 3 :platinum: 1  :platinum: Epic Cycle
  Earn every trophy.
  (Získaj každú trofej.)

  :gold: Island Hopper
  Complete 20 Quests in Pephka, Obsidian and Abantis islands.
  (Dokonči 20 úloh na ostrovoch Pephka, Obsidian a Abantis.)

  :gold: :hidden: Odyssey’s End
  Complete Episode 9 + Epilogue.
  (Dokonči deviatu epizódu a epilóg.)

  :silver: Child of Poseidon
  Complete all underwater location objectives.
  (Dokonči všetky ciele podvodných lokalít.)

  :silver: I am Legend
  Equip 1 Legendary melee weapon and 5 Legendary armor pieces.
  (Zvoľ si jednu legendárnu ručnú zbraň a päť legendárnych častí brnenia.)

  :silver: Are You Not Entertained?
  Become Champion of the Arena.
  (Staň sa šampiónom arény.)

  :silver: Lord of the Seas
  Fully upgrade the Adrestria.
  (Naplno vylepši loď Adrestria.)

  :silver: The Argonauts
  Fully crew the Adrestia with Legendary Lieutenants.
  (Naplň posádku svojej lode legendárnymi poručíkmi.)

  :silver: :hidden: Taking Back Athens
  Complete Episode 8.
  (Dokonči ôsmu epizódu.)

  :silver: :hidden: Legacy Restored
  Upgrade your Spear to Tier 6.
  (Vylepši svoju kopiju na šiesty stupeň.)

  :silver: :hidden: The Cult Unmasked
  Defeat all the Cultists of Kosmos.
  (Poraz všetkých veriacich Kosmosu.)

  :silver: :hidden: Going For Gold
  Complete the Olympic questline.
  (Dokonči olympijskú linku úloh.)

  :silver: :hidden: One Head Down…
  Defeat a full cluster of Cultists of Kosmos.
  (Poraz jednu celú skupinu veriacich Kosmosu.)

  :bronze: Make It Your Own
  Engrave your first item.
  (Vyry niečo na svoj prvý predmet.)

  :bronze: You Work for Me Now
  Recruit and assign a Legendary NPC for your ship.
  (Naverbuj a priraď legendárnu NPC postavu na svoju loď.)

  :bronze: Shiny!
  Acquire and equip your first Legendary item.
  (Získaj a vybav sa prvým legendárnym predmetom.)

  :bronze: Demigod
  Reach Level 50.
  (Dosiahni 50. úroveň.)

  :bronze: Godly Power
  Acquire a Tier 3 active Ability.
  (Získaj aktívnu schopnosť 3. stupňa.)

  :bronze: Top of the Food Chain
  Become the first Mercenary.
  (Staň sa prvým žoldnierom.)

  :bronze: Hermes’s Homie
  Unveil all sub-regions of Greece.
  (Odhaľ všetky subregióny Grécka.)

  :bronze: Scourge of the Aegean
  Sink your first Epic Ship.
  (Potop svoju prvú epickú loď.)

  :bronze: Blood Sport
  Defeat a Mercenary in the Arena.
  (Poraz žoldniera v aréne.)

  :bronze: Harder, Better, Faster, Stronger
  Upgrade the Adrestia for the first time.
  (Vylepši svoju loď po prvý krát.)

  :bronze: Fashion’s Creed
  Equip a Legendary Armor set.
  (Zvoľ si legendárnu sadu brnenia.)

  :bronze: Birthright
  Discover Atlantis and speak with Pythagoras.
  (Objav Atlantídu a pohovor si s Pythagorasom.)

  :bronze: Ramming Speed
  Cleave a ship in half.
  (Rozpol loď na polovicu.)

  :bronze: I Have the Power
  Perform an Overpower Attack with every weapon type.
  (Vykonaj super silný útok každým typom zbrane.)

  :bronze: War Master
  Kill the Leader of any Region with Low Resources, other than Megaris.
  (Zabi lídra akéhokoľvek regiónu s nízkymi zdrojmi (okrem Megaris).)

  :bronze: Misthios in Training
  Complete 20 Bounties, War Contracts, or Naval Quests from Message Boards.
  (Dokonči 20 odmien, vojnových kontraktov alebo námorných odmien z vývesných tabúľ.)

  :bronze: Infamous
  Raise your Bounty to the maximum level.
  (Zvýš odmenu za svoju hlavu na maximálnu úroveň.)

  :bronze: Hero for Hire
  Win your first on land conquest battle in any region (excluding Megaris).
  (Vyhraj svoju prvú bitku o pôdu v akomkoľvek regióne (okrem Megaris).)

  :bronze: The Midas Touch
  Engrave a Legendary Item with a Legendary Effect.
  (Vyry na legendárny predmet legendárny efekt.)

  :bronze: :hidden: This is Sparta!
  Complete the Battle of 300.
  (Dokonči Battle of 300.)

  :bronze: :hidden: An Odyssey in the Making
  Complete Episode 1.
  (Dokonči prvú epizódu.)

  :bronze: :hidden: Past Mistakes
  Complete Episode 2.
  (Dokonči druhú epizódu.)

  :bronze: :hidden: Evil Unearthed
  Complete Episode 3.
  (Dokonči tretiu epizódu.)

  :bronze: :hidden: The Bright Minds
  Complete Episode 4.
  (Dokonči štvrtú epizódu.)

  :bronze: :hidden: From the Ashes
  Complete Episode 5.
  (Dokonči piatu epizódu.)

  :bronze: :hidden: Democracy Falls
  Complete Episode 6.
  (Dokonči šiestu epizódu.)

  :bronze: :hidden: Legend in the Making
  Complete Episode 7.
  (Dokonči siedmu epizódu.)

  :bronze: :hidden: Stink Eye
  Recover the Cyclops’s eye from a goat on Kephallonia.
  (Získaj späť Kyklopove oko od kozy na Kephallonii.)

  :bronze: :hidden: In Perseus’s Image
  Defeat Medusa.
  (Poraz Medúzu.)

  :bronze: :hidden: A-maze-ing Victory!
  Defeat the Minotaur.
  (Poraz Minotaura.)

  :bronze: :hidden: Eye on the Prize
  Defeat the Cyclops.
  (Poraz Kyklopa.)

  :bronze: :hidden: Riddle Me This
  Outwit the Sphinx.
  (Prekabáť Sfingu.)

  :bronze: :hidden: Master of the Hunt
  Complete the Daughters of Artemis questline.
  (Dokonči linku úloh Artemisiných dcér.)

  :bronze: :hidden: Everybody Benefits
  Complete Markos’s questline.
  (Dokonči Markosovu linku úloh.)

  :bronze: :hidden: Trust Me, I’m a Doctor
  Complete the Hippokrates questline.
  (Dokonči Hippokratesovu linku úloh.)

  :bronze: :hidden: A Pirate’s Life for Me
  Complete Xenia’s questline.
  (Dokonči Xeniinu linku úloh.)

  :bronze: :hidden: Aphrodite’s Embrace
  Spend the night with another character.
  (Stráv noc s inou postavou.)

  :bronze: :hidden: Wrath of the Amazons
  Cleave a ship while having an all-women crew.
  (Rozpoľ lod, zatiaľ čo tvoju posádku tvoria len ženy.)
  DLC Additional Feats trofeje

  ( :bronze: 13 :silver: 0 :gold: 0 :platinum: 0)

  :bronze: The Show Must Go On
  Complete The Show Must Go On.
  (Dokonči The Show Must Go On.)

  :bronze: Lightning Rod
  Defeat Steropes the Lightning Bringer.
  (Poraz Steropesa.)

  :bronze: Divine Intervention
  Complete Divine Intervention.
  (Dokonči Divine Intervention.)

  :bronze: Volcanic Sunscreen
  Defeat Arges the Bright One
  (Poraz Arges the Bright One)

  :bronze: The Image of Faith
  Complete The Image of Faith.
  (Dokonči The Image of Faith.)

  :bronze: The Daughters of Lalaia
  Complete The Daughters of Lalaia.
  (Dokonči The Daughters of Lalaia.)

  :bronze: A Poet's Legacy
  Complete A Poet's Legacy.
  (Dokonči A Poet's Legacy.)

  :bronze: A Brother's Seduction
  Complete A Brother's Seduction
  (Dokonči A Brother's Seduction)

  :bronze: A Friend Worth Dying For
  Complete A Friend Worth Dying For
  (Dokonči A Friend Worth Dying For)

  :bronze: The Heir of Memories
  Complete The Heir of Memories
  (Dokonči The Heir of Memories)

  :bronze: One Really, Really Bad Day
  Complete One Really, Really Bad Day
  (Dokonči One Really, Really Bad Day)

  :bronze: Every Story Has an Ending
  Complete Every Story Has an Ending
  (Dokonči Every Story Has an Ending)

  :bronze: Old Flames Burn Brighter
  Complete Old Flames Burn Brighter
  (Dokonči Old Flames Burn Brighter)
  DLC Legacy of the First Blade trofeje

  ( :bronze: 4 :silver: 1 :gold: 0 :platinum: 0)

  :silver: Predator and Prey
  Kill all of the Ancients in the Order of the Hunters in Makedonia.
  (Zabi všetkých Starovekých v Order of the Hunters v Macedónii.)

  :bronze: Lone Lion
  Kill the Makedonian lion.
  (Zabi macedónskeho leva.)

  :bronze: Without a Trace
  Kill 10 enemies using the Death Veil ability.
  (Zabi 10 nepriateľov použitím schopnosti Death Veil.)

  :bronze: Breaking the Limit
  Land a Rush Assassinate that chains 4 times with the Pride of the Lion.
  (Zasaď štyri krát reťazovú Rush Assassinate s Pride of the Lion.)

  :bronze: :hidden: The Start of a Legacy
  Discover the truth about Darius's past.
  (Objav pravdu ohľadom Dariusovej minulosti.)
  DLC Legacy of the First Blade: Episode 2 trofeje

  ( :bronze: 4 :silver: 1 :gold: 0 :platinum: 0)

  :silver: Stormculler
  Kill all of the Ancients in the Order of the Storm in Achaia.
  (Zabi všetkých Starovekých v Order of the Storm v Acháji.)

  :bronze: Rain of Arrows
  Kill 10 enemies using the Rapid Fire ability.
  (Zabi 10 nepriateľov použitím schopnosti Rapid Fire.)

  :bronze: Fire on Water
  Set 10 enemy ships on fire.
  (Zapáľ 10 nepriateľských lodí.)

  :bronze: Parry to Carry
  Heal by parrying 10 times with the Judgment of the Lion.
  (Uzdrav sa odrazením útoku 10 krát s Judgment of the Lion.)

  :bronze: :hidden: Growing Up
  Start a family.
  (Založ si rodinu.)
  DLC Legacy of the First Blade: Episode 3 trofeje

  ( :bronze: 4 :silver: 0 :gold: 1 :platinum: 0)

  :gold: For Love of Persia
  Kill all the Ancients in the Order of Dominion in Messenia
  (Zabi všetkých Starovekých v Order of Dominion v Messenii.)

  :bronze: Seeing Red
  Kill 10 enemies using the Fury of the Bloodline Ability.
  (Zabi 10 nepriateľov použitím schopnosti Fury of the Bloodline.)

  :bronze: Surgical Sniper
  Heal by getting 10 headshot kills while you have the Golden Harbinger equipped.
  (Uzdrav sa tým, že zasadíš 10 zásahov do hlavy s použitím Golden Harbinger.)

  :bronze: Kingmaker
  Acquire the Sword of Kings
  (Získaj Sword of Kings)

  :bronze: :hidden: Bittersweet Beginnings
  Secure your bloodline
  (Zabezpeč svoju pokrvnú líniu)
  DLC The Fate of Atlantis: Episode 1 trofeje

  ( :bronze: 4 :silver: 1 :gold: 0 :platinum: 0)

  :silver: The Conqueror
  Win the conquest of Elysium with freed humans from the 3 main regions.
  (Vyhraj bitku o Elysium so slobodnými ľuďmi z troch hlavných regiónoch.)

  :bronze: No More Rulers
  Kill all Overseers in Elysium.
  (Zabi všetkých Dozorcov v Elysium.)

  :bronze: Blasphemer
  Destroy all of the Marble Maiden Tributes.
  (Znič všetky mramorové pocty.)

  :bronze: Gathering Strength
  Collect all the Keeper's Insights in Episode 1.
  (Nájdi všetky Keeper's Insights v prvej epizóde.)

  :bronze: :hidden: In the Face of the Gods
  Remember who you are.
  (Pamätaj, kto si.)
  DLC The Fate of Atlantis: Episode 2 trofeje

  ( :bronze: 4 :silver: 1 :gold: 0 :platinum: 0)

  :silver: :hidden: A True Ruler
  Dethrone the king.
  (Zosaď kráľa z trónu.)

  :bronze: Bad Dog!
  Defeat Cerberos.
  (Poraz Cerberosa.)

  :bronze: Guardian of the Underworld
  Close all Tartaros Rifts.
  (Zavri všetky trhliny Tartarosu.)

  :bronze: The One
  Defeat all of the Fallen.
  (Poraz všetkých Padlých.)

  :bronze: Gathering More Strength
  Collect all the Keeper's Insights in Episode 2.
  (Nájdi všetky Keeper's Insights v druhej epizóde.)
  DLC The Fate of Atlantis: Episode 3 trofeje

  ( :bronze: 4 :silver: 1 :gold: 0 :platinum: 0)

  :silver: :hidden: 1 Versus 100
  Defeat the Hekatonchires.
  (Poraz Hekatonchires.)

  :bronze: Your Own Medicine
  Kill 10 Isu Soldiers with the Blessing of Kronos enhancement.
  (Zabi 10 Isu vojakov s vylepšením Blessing of Kronos.)

  :bronze: Isu Bloodline
  Completely fill the Knowledge Sequence.
  (Kompletne naplň sekvenciu Knowledge.)

  :bronze: Hephaistos's Apprentice
  Forge the 3 Legendary Weapons.
  (Ukovaj tri legendárne zbrane.)

  :bronze: Gathering Full Strength
  Collect all the Keeper's Insights in Episode 3.
  (Získaj všetky Keeper's Insights v tretej epizóde.)
   
  #1 Lukáš Lehocký, 22 Sep 2018
  Naposledy upravil: 7 Júl 2019
  arborad a BlackHawk sa to páči.
 2. arborad

  arborad
  Expand Collapse
  Zelenáč

  Registroval sa:
  1 Nov 2014
  Príspevkov:
  65
  Páči sa:
  37
  Skvelé, platina bude isto :platinum::gaming:
   
  BlackHawk sa to páči.
 3. ati360

  ati360
  Expand Collapse
  Miestny fanboy

  Registroval sa:
  2 Júl 2010
  Príspevkov:
  708
  Páči sa:
  403
  Platina nie je tazka, ale casovo narocna ... mne to trvalo 90 hod hrania. Urcite sa to ale da aj rychlejsie.
   
  BlackHawk sa to páči.
 4. BlackHawk

  BlackHawk
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  19 Feb 2015
  Príspevkov:
  314
  Páči sa:
  175
  nie je tiez si myslim,mne ta casova narocnost nevadi,stoji to za to :D mam uz 30h 25lvl a stale odhalene len 3 miesta,je tam herneho obsahu strasne vela...
   
 5. GamerkoMT

  GamerkoMT
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  1 Mar 2014
  Príspevkov:
  451
  Páči sa:
  378
  Ja som šiel čisto po platine :platinum: nedokončoval som už všetko, sekundárne misie, čiže som skončil na 97% a 59h mi to trvalo......
  [​IMG]
   
  Bino17007 a majkoveda sa to páči.
 6. Jakub188

  Jakub188
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  4 Apr 2014
  Príspevkov:
  392
  Páči sa:
  250
  Tá zlatá trofej Island hopper. To znamená urobiť 20 úloh na každom zvlášť ostrove alebo to je dokopy? Poprípade ktoré questy treba hlavne robiť? Tie ktoré sú označené žltým diamantom?
   
 7. Majto 2

  Majto 2
  Expand Collapse
  V.I.P. člen
  V.I.P. člen

  Registroval sa:
  2 Júl 2010
  Príspevkov:
  406
  Páči sa:
  228
  Je to rátané spolu a ano sú to tie označené žlto
   
  Jakub188 sa to páči.
 8. BlackHawk

  BlackHawk
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  19 Feb 2015
  Príspevkov:
  314
  Páči sa:
  175
  no uz som teraz na 60h a to nie som ani v polke,poradite mi Gamerko a Majto ci uplne vsetko mam dat na platinu,ci tie neobjavene lokacie,teda otazniky mam vsetky dat,alebo nemusim,uz ma to totizto trosku nudi :D
   
 9. GamerkoMT

  GamerkoMT
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  1 Mar 2014
  Príspevkov:
  451
  Páči sa:
  378
  Nie otázniky nemušíš, to keby bolo na platinu tak to robíme rok :D. Stačí len odkryť mapu aby si tam nemal tu hmlu......
   
  BlackHawk sa to páči.
 10. BlackHawk

  BlackHawk
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  19 Feb 2015
  Príspevkov:
  314
  Páči sa:
  175
  Super dakujem,lebo na Origins,to bolo treba,no preto mam uz 60h lebo to robim vsetko :D ale uz som unaveny.vdaka,tak porobim hlavne misie a vedlajsie a este otazka,ako sa stanem zoldnierom :bronze:Top of the Food Chain mam zabit zoldniera s lvl 50? ale pride vraj aj 70lvl v novom update,tak aspon sa vysplham vyssie :)
   
 11. GamerkoMT

  GamerkoMT
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  1 Mar 2014
  Príspevkov:
  451
  Páči sa:
  378
  No neviem ako to bude s tým novým updatom...či sa navýši aj level prvého žoldáka....ale prvý mal 50 level a ako náhle si sa dostal na 1. miesto trofej padla :bronze:
   
 12. BlackHawk

  BlackHawk
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  19 Feb 2015
  Príspevkov:
  314
  Páči sa:
  175
  jasne ale neviem ako sa dostanem na prve miesto...tym ze ho zabijem? :D
   
 13. GamerkoMT

  GamerkoMT
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  1 Mar 2014
  Príspevkov:
  451
  Páči sa:
  378
  áno zabitím skočíš na jeho miesto.....
   
  BlackHawk sa to páči.
 14. BlackHawk

  BlackHawk
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  19 Feb 2015
  Príspevkov:
  314
  Páči sa:
  175
  dakujem ti velmi pekne :) dnes mu dam na p.... :D vdaka
   
  GamerkoMT sa to páči.
 15. Majto 2

  Majto 2
  Expand Collapse
  V.I.P. člen
  V.I.P. člen

  Registroval sa:
  2 Júl 2010
  Príspevkov:
  406
  Páči sa:
  228
  Co sa týka tých otáznikov chvala bohu že za to neni trofej ja mám nahratých 96 hodín a ešte my ich kopec ostal plus ani všetky side misie nemám spravené :)
   
 16. BlackHawk

  BlackHawk
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  19 Feb 2015
  Príspevkov:
  314
  Páči sa:
  175
  Chlapi mám problém s nejakou vedľajšiou úlohou,opakujem ju už 4x mal som priniesť 3 pečate od najvyšších spartanskych veliteľov splnil som odovzdal a zas to chce tak zas som spravil a keď som to dostal už 5x tak ma išlo poraziť,neviete mi poradiť čo s tým,úloha je v Najväčších Aténach
   
 17. GamerkoMT

  GamerkoMT
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  1 Mar 2014
  Príspevkov:
  451
  Páči sa:
  378
  to ti bude ten týpek stále dookola dávať tú úlohu....nič podstatné....:whistle:
   
 18. BlackHawk

  BlackHawk
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  19 Feb 2015
  Príspevkov:
  314
  Páči sa:
  175
  A ja debil som si myslel,že to je vážne :-D ďakujem ti
   
 19. BlackHawk

  BlackHawk
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  19 Feb 2015
  Príspevkov:
  314
  Páči sa:
  175
  Ďalší problém chýbajú mi 3 trofeje posledné tie podvodné aktivity podooblasti grécka a hypokratovu úlohu mam všetko odhalené na mape a nikde nič ani Side questy nemám neviem kde mam hľadať čo som vynechal?
   
 20. GamerkoMT

  GamerkoMT
  Expand Collapse
  PlayStation Padawan

  Registroval sa:
  1 Mar 2014
  Príspevkov:
  451
  Páči sa:
  378
  youtube ;) tam všetko nájdeš presne aj malé ostrovy čo by Ti teoriticky mohli chýbať pri odhaľovaní, aj hypokratovu úlohu presne kde ju nájdeš a ako ju postupne riešiš a aj podvodné lokality určite si nejakú vynechal....:gaming::platinum:
   
  Jakub188 sa to páči.

Zdielať túto stránku